SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Nước mắm Minh Quang

HTX mua bán và chế biến thủy sản Minh Quang
Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0948 274 490

Giấy chứng nhận liên quan sản phẩm: Sản phẩm đã được chứng nhận ATVSTP                                                      

Giá bán:  70,000/ lít