SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Ngũ cốc dinh dưỡng

Công ty TNHH Dịch vụ VICODO
Địa chỉ: Thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0985 969 034
Website: vicodoquangbinh.com
Email: congtyvicodo@gmail.com
Sản phẩm đã được chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm; Đạt tiêu chuẩn ISO 2018; Có công bố chất lượng sản phẩm.
Giá bán: 78.000đ/hộp