SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Nếp cốm rang

HƠP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TÂN HÓA

Địa chỉ: Xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0345 196 021 

Giấy chứng nhận liên quan sản phẩm: Sản phẩm đã được chứng nhận ATVSTP                                                          

Giá bán:  70.000/Kg