SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Mực 1 nắng

Hợp tác xã chế biến nông thủy sản Dương Nga
Địa chỉ: Hải Đông, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: 0961.803.869
Email: duowngzola@gmail.com