SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Măng khô Mã Liềng

Tổ hợp tác Lâm nghiệp cộng đồng Mã Liềng xã Lâm Hóa
Địa chỉ: Bản kè - xã Lâm Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0825721741
Sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020
Giá bán:
+ Gói 150g: 89.000 VNĐ
+ Gói 380g: 199.000 VNĐ