SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

SẢN PHẨM

Dầu lạc Trường Thủy

Hợp tác xã Nông sản Trường Thủy

- Địa chỉ: Đông Phúc - Xã Quảng Trường - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0988888175
- Email: hoa.dinh77@gmail.com
- Sản phẩm OCOP 3 sao
- Giá bán: 
+ Chai 0,33 lít: 40.000 VNĐ
+ Chai 1 lít: 120.000 VNĐ
+ Chai 2 lít: 240.000 VNĐ