SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH

TIN TỨC

Các siêu thị, cửa hàng cung cấp dịch vụ đặt mua hàng qua điện thoại trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Hiện nay thành phố Đồng Hới đang thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để phục vụ nhu cầu về hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân trong giai đoạn này, một số các siêu thị và cửa hàng trên địa bàn Thành phố Đồng Hới đã cung cấp dịch vụ đặt mua hàng qua điện thoại (dịch vụ chỉ cung cấp trên địa bàn Thành phố).