Thông tin giới thiệu về Công ty Cổ Phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh – Giấy chứng nhận kinh doanh số 3100399418. Những năm đầu sau khi  thành lập, Công ty đã tiến hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thận trọng và đạt được mục tiêu trong hiệu quả sản xuất tạo ra những sản phẩm chất lượng. Công ty hoạt động và sản xuất trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong đó có Nhà máy sản xuất tinh bột Long Giang : Sản xuất bột thô, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột..Hiện tại, Công ty đang xây dựng một vùng nguyên liệu Sắn và Giong Riềng trên địa bàn các huyện trong tỉnh Quảng Bình để chủ động và có một nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc sản xuất. Đáp ứng nhu cầu chế biến, sản xuất, cung cấp sản phẩm tinh bột cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

TÊN CÔNG TY :

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

SX,gia công,chế biến mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Lê Văn Thơ

ĐỊA CHỈ :

Xã Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

0523 604 648

FAX :

EMAIL :

WEBSITE :