HTX sản xuất và chế biến khoai deo Hải Ninh

Từnăm 2006, các Chi hội Phụ nữ trong xã Hải Ninh tự thành lập Tổ hợp tác chế biếnkhoai gieo để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ. Đến năm 2009 đã pháttriển thành Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh. Sản phẩmkhoai gieo được nhiều nơi biết đến và trở thành một trong những đặc sản của đấtQuảng Bình. Đặc biệt, ngày 16/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định côngnhận “Làng nghề chế biến khoai gieo Hải Ninh”. Với sự công nhận này và việckiện toàn lại hoạt động HTX theo Luật HTX mới đã trở thành bước ngoặt quantrọng để HTX Sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh có hướng phát triển phùhợp, từng bước nỗ lực khẳng định sản phẩm, phát triển thương hiệu làng nghề. 

TÊN CÔNG TY :

HTX Sản xuất và chế biến khoai deo Hải Ninh

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Chế biến và đóng gói Khoai deo

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Hoàng Thị Liễu

ĐỊA CHỈ :

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

ĐIỆN THOẠI :

01645859497

FAX :

EMAIL :

WEBSITE :