TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH Điện máy Chiến Hương

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Bán các sản phẩm điện máy

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Trần Thiện Chiến

ĐỊA CHỈ :

49 Tố Hữu, Khu 525, Đồng Hới, QB

ĐIỆN THOẠI :

0917545055

FAX :

EMAIL :

WEBSITE :

cuahangdienmayhocthu@gmail.com