Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1009088

Trực tuyến: 20

Sản phẩm: 222

Chào bán: 49

Chào mua: 16

Thành viên: 146

Quy định giá bán điện áp dụng cho hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

9/1/2017 11:23:43 AM

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3079/QÐ-UBND về việc quy định giá bán điện áp dụng cho hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình.

Hình ảnh có liên quan

Theo đó, giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình cho các hộ dân: 2.500 đồng/kWh và đơn vị dịch vụ công: 3.500 đồng/kWh. (đã bao gồm thuế VAT).

Được biết, Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình được triển khai tại các xã lưới điện Quốc gia không đến được trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa với tổng vốn đầu tư 13,783 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA Hàn Quốc 12 triệu USD, đối ứng 1,783 triệu USD.
                                                                          
                                                                                                                             HHV (ST)