Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1078443

Trực tuyến: 46

Sản phẩm: 242

Chào bán: 49

Chào mua: 12

Thành viên: 185

Thương hiệu GạoLệ Thủy - Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng

9/30/2017 3:49:17 PM

Được thành lập vào năm 1960, Gần 60 năm xây dựng vàphát triển, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng - xã An Thủy - huyện Lệ Thủy là nhân tố quan trọng đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Với tổng số thành viên HTX là 1.242 thành viên, hiện nay, hợp tác xã đăng ký sản xuất, kinh doanh và đảm nhận 9 khâu dịch vụ cho thành viên hợp tác xã: Dịch vụ giống cây trồng, dịch vụ làm đất, dịch vụ vật tư phân bón, dịch vụ tưới tiêu, dịch vụ dự thín dự báo thực vật, dịch vụ bảo vệ ruộng đồng, dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ thu hoạch lúa bằng máy gặt liên hoàn và tiêu thụ sản phẩm.

Trụ sở Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng.

Những năm 2012 về trước tình hình kinh tế các Hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, giá lúa bán ra trên thị trường bấp banh ảnh hưởng lớn đến thu nhập của thành viên và việc sản xuất nông nghiệp. Người nông dân trồng lúa không mặn mà với đồng ruộng vì vậy công tác sản xuất và làm dịch vụ của Hợp tác xã gặp khó khăn. Thị trường đầu ra sản phẩm nông nghiệp có tính thời vụ,giá cả không có sức hấp dẫn thị trường. Thị trường lúa gạo bị bó hẹp, một phần do chất lượng lúa chưa đạt giá trị thương phẩm, mặt khác do tư thương ép giá, khả năng tài chính của Hợp tác xã chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Từ năm 2012 đến nay, được sự hỗ trợ của Tổ chức Pháttriển Hà Lan (SNV) thực hiện Dự án “Gieo hạt giống cho sự thay đổi, giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua sản xuất lúa gạo bền vững - SRI”.  Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho người sản xuất và các nhà quản lý thông qua kỹ thuật sản xuất lúa gạo cải tiến, các mối liên kết thị trường, quản lý phụ phẩm sản xuất lúa gạo nhằm tăng thu nhập cho người nông dân và giảm phát thải nhà kính từ phương pháp sản xuất lúa gạo truyền thống. Với 04 hợp phần chính: Chuyển giao kỹ thuật SRI, kết nối thị trường, năng lượng tái tạo từ phụ phẩm lúa gạo, bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Dự án, với phương pháp sản xuất lúa gạo tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường; tăng sản lượng lúa… Đến nay, sản xuất theo phương pháp SRI đã giúp Hợp tác xã giảm từ 25-30% lượng nước tưới, 40% lượng lúa giống; hạn chế tối đa lượng phân hóa học,thuốc bảo vệ thực vật và thời gian chăm sóc; lợi nhuận tăng từ 25-35% so với phương pháp sản xuất truyền thống. Là một đơn vị đi đầu ở huyện Lệ Thủy trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, vụ Đông xuân 2016-2017, tất cả 268 ha lúa của Hợp tác xã đều được áp dụng phương pháp canh tác SRI sử dụng các giống lúa chất lượng cao, như: P6, TBR225. Năng suất lúa bình quân đạt 74 tạ/ha, cao hơn lúa đại trà 4 tạ/ha…