Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 862284

Trực tuyến: 124

Sản phẩm: 254

Chào bán: 35

Chào mua: 13

Thành viên: 184

Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai Chương trình khuyến mại cho sản phẩm Aji – ngon

8/17/2017 3:39:41 PM

Công ty Ajinomoto triển khai chương trình khuyến mại cho sản phẩm Aji-ngon, từ ngày 22/08/2017 đến hết ngày 31/08/2017,

Nội dung chương trình khuyến mại:

- Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: QUẢNG BÌNH

- Hình thức khuyến mại: Mua hàng tặng hàng

-Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Aji-ngon ký hiệu: AN900G1/G2/G3/G4/G5/G6

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Aji-ngon ký hiệu: AN900G1/G2/G3/G4/G5/G6

- Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng mua theo điều kiện chương trình khuyến mại (ngoại trừ siêu thị)

- Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: khoảng 21.375.000 (63 tỉnh, thành phố)

- Nội dung chi tiết:

Điều kiện mua

Khuyến mại

Mua 1 thùng Aji-ngon ký hiệu: AN900G1/G2/G3/G4/G5/G6

Tặng 5 gói Aji-ngon ký hiệu: AN900G1/G2/G3/G4/G5/G6 (tỷ lệ khuyến mại: 29%)

TH:Minh Tâm