Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 862246

Trực tuyến: 88

Sản phẩm: 248

Chào bán: 43

Chào mua: 11

Thành viên: 163

Chương trình Khuyến mại “Hươu cao cổ Abbott Grow giúp bé cao hơn, thông minh hơn”.

9/11/2017 4:31:55 PM

Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình khuyến mại “Hươu cao cổ Abbott Grow giúp bé cao hơn, thông minh hơn”. Nội dung chương trình khuyến mại:

1. Địa bàn khuyến mại: Khu vực tỉnh Quảng Bình

2. Hình thức khuyến mại: Mua sữa tặng quà đính kèm.

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Con hươu đứng.

4. Thời gian khuyến mại:  Từ ngày 01/10/2017 đến 31/10/2017, 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: thực phẩm bổ sung cho trẻ từ 2 tuổi trở lên:Abbott Grow 4 (G-Power), thực phẩm bổ sung cho trẻ 3-6 tuổi: Abbott Grow Gold3+, thực phẩm bổ sung cho trẻ từ 6 tuổi trở lên: Abbott Grow Gold 6+.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng là người tiêu dùng mua các sản phẩm khuyến mại trên và tham gia chương trình “Hươu cao cổ Abbott Grow giúp bé cao hơn, thông minh hơn”.

7. Tổng giá trị chương trình dự kiến: 9.365.730đ (Chín triệu ba trăm sáu mươilăm ngàn bảy trăm ba mươi đồng).

          - Con hươu đứng: Số lượng 281 con có giá trị tương đương 9.365.730 đồng

8.  Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

          Khi khách hàng mua 1 lon loại 900gr của sản phẩm: thực phẩm bổ sung cho trẻ từ 2 tuổi trở lên” Abbott Grow 4 (G-Power) hoặc thực phẩm bổ sung cho trẻ 3-6 tuổi: Abbott Grow Gold 3+ hoặc thực phẩm bổsung cho trẻ từ 6 tuổi trở lên: Abbott Grow Gold 6+ sẽ nhận được 1 con hươu đứng.

          Thực hiện: Minh Tâm