Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1078362

Trực tuyến: 26

Sản phẩm: 202

Chào bán: 43

Chào mua: 16

Thành viên: 179

Đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 20/9/2017

9/5/2017 3:39:29 PM

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít; Xăng E5: tăng 297 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 491 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 9 năm 2017 là: 67,551 USD/thùng xăng RON 92; 68,038USD/thùng dầu diesel 0.05S; 67.117 USD/thùng dầu hỏa; 326.354 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).


Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số1024/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).


Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP,Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp tríchlập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 8977/BTC-QLG ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 1024/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

 

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

+ Xăng khoáng: 110 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít);

+ Xăng E5: 90 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 90 đồng/lít);

+ Dầu diesel: 180 đồng/lít;

+ Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít);

+ Dầu mazut: 100 đồng/kg.


2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên,giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít;

- Xăng E5: tăng 297 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng491 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.111 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.836 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.441 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.115 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.536 đồng/kg.


3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2017.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2017.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.


Liên Bộ Công Thương - Tài chính gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước./.

Minh Tâm (ST)