Hội thảo mừng Quốc khánh 2/9Bán hàng

Quản trị

quangbinhtrade@gmail.com

Tổng số truy cập: 1078428

Trực tuyến: 45

Sản phẩm: 220

Chào bán: 45

Chào mua: 11

Thành viên: 142

Cơ hội giao thương với Doanh nghiệp Úc

8/4/2017 2:36:11 PM

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị cơ khí và cung cấp đồ nội thất cho khách sạn, cụ thể:

1. Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị cơ khí

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

COO BioRenew Pty Ltd

Ông Michael Webber

Tel +612 9420 4222

Di động +61433 100 022    

Email: michael@biorenew.com.au

2. Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đồ nội thất cho khách sạn

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

In Design International

Ông Alfie Pezzi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Tel +613 94212611                                                                                                                    

Di động +61418 303 222           

Email: alfie@indesigninternational.com.au

www.indesigninternational.com.au

                                                                                                                                                                                            HHV (ST)